Table Of Contents

Q&A

Cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động?

2024-03-04

url-copy

Trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà người lao động được người sử dụng lao động chi trả khi người lao động đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên và chấm dứt hợp đồng lao động theo một trong các trường hợp luật định. Cách tính trợ cấp thôi việc được quy định chi tiết tại Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, cụ thể:

 

 

Tiền trợ cấp thôi việc

= ½ x Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc x Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc
= ½ x Tiền lương bình quân 06 tháng liền kề theo HĐLĐ trước khi nghỉ việc x (Thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ – Thời gian người lao động đã tham gia BHTN và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc)

Trong đó:

Đối với tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trường hợp người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng lao động kế tiếp nhau thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng.

Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động sẽ bao gồm 10 loại sau:

+ Thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc;

+ Thời gian thử việc;

+ Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học;

+ Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

+ Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương;

+ Thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động;

+ Thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019;

+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 Bộ luật Lao động 2019;

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật Lao động 2019.

Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người lao động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 06 tháng được tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm làm việc.

Ví dụ minh hoạ

Công ty T tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho bà Hà từ thời điểm ký hợp đồng lao động. 

Đây là trường hợp chấm dứt quan hệ lao động khi hợp đồng lao động hết hạn và bà Hà đã làm việc cho công ty T từ đủ 12 tháng trở lên nên công ty T cần chi trả trợ cấp thôi việc cho bà H 

Thời gian dùng để tính trợ cấp thôi việc cho bà H = 02 tháng thử việc (không tham gia bảo hiểm thất nghiệp, làm tròn thành ½ năm. 

=> Khoản tiền trợ cấp thôi việc của bà H = ½  x ½ x 15,000,000 = 3,750,000 VND.

Tham khảo chi tiết các quy định nêu trên tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Back ButtonTrở về trang Cẩm nang

Tin tức liên quan

Kết nối Facebook terra

Tìm hiểu thêm về terra

HOT LINE

HOTLINE
028 7102 0608
9:00 – 18:00, thứ 2 – thứ 6

FACEBOOK

Fanpage
Cung cấp các thông tin mới
nhất về terra và quản trị
nhân sự

YouTube

Kênh YouTube
Cung cấp các video hướng dẫn
sử dụng và thông tin quản trị
nhân sự

Thông tin liên hệ

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

 • +84 28 7102 0608Ext: 101, 102
 • info@vina-payroll.com
 • Tầng 11, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192
  Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn
  Thái Bình, quận 1

Văn phòng Hà Nội

 • +84 28 7102 0608Ext: 201
 • info@vina-payroll.com
 • P. 1206, Tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza
  Hà Nội, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng,
  quận Cầu Giấy