Q&A

Công ty cần thành lập công đoàn khi nào? Các vấn đề liên quan đến việc đóng đoàn phí?

2024-03-12

url-copy

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, và người lao động có quyền lựa chọn tham gia công đoàn hoặc không. Khi người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp thì sẽ trở thành đoàn viên và phải đóng phí đoàn viên. Các nội dung liên quan đến đoàn phí công đoàn được quy định chi tiết tại Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn, theo đó:

Mức đóng đoàn phí công đoàn

– Mức đóng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội nhưng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

– Ngoài ra, các công đoàn cơ sở cũng được thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh 

– Hoặc quy định mức thu cao hơn 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở mở rộng đồng ý bằng Nghị quyết, có văn bản và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở. 

Lưu ý: 

– Tiền đoàn phí công đoàn phần thu tăng thêm so với quy định được để lại 100% cho công đoàn cơ sở bổ sung chi hoạt động theo đúng quy định; khi báo cáo quyết toán, công đoàn cơ sở phải tách riêng số tiền đoàn phí công đoàn tăng thêm theo mẫu quy định để có cơ sở tính số phải nộp về cấp trên.

– Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội thì đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Đọc thêm: Công đoàn là gì? Có bắt buộc phải thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp hay không? Công ty không có công đoàn có cần đóng kinh phí công đoàn không? 

Phương thức đóng phí đoàn viên công đoàn

Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng (tiền mặt hoặc chuyển khoản) sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên. Trong trường hợp này, số thu đoàn phí công đoàn phải có xác nhận của phòng kế toán đơn vị và có danh sách chi tiết đoàn viên đóng đoàn phí.

Đọc thêm: Thời hạn đóng kinh phí công đoàn của công ty là khi nào?

Quản lý tiền đoàn phí công đoàn

– Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được giao nhiệm vụ thu tiền đoàn phí phải mở sổ sách, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời việc nộp tiền đoàn phí hàng tháng của đoàn viên; bảo quản, lưu trữ sổ thu đoàn phí theo đúng quy định của luật kế toán; tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi tài chính với công đoàn cấp trên.

– Hàng năm, việc phân phối, sử dụng, quản lý tiền đoàn phí được thực hiện theo quy định cụ thể của Tổng Liên đoàn. Năm 2023, theo Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ thì công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Phần đoàn phí công đoàn thu tăng thêm so với quy định tại Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ và nguồn thu khác được để lại 100% cho công đoàn cơ sở sử dụng.

Tham khảo chi tiết các quy định nêu trên tại Luật Công đoàn 2012; Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về ban hành nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 202 và Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

Back ButtonTrở về trang Cẩm nang

Tin tức liên quan

Kết nối Facebook terra

Tìm hiểu thêm về terra

HOT LINE

HOTLINE
028 7102 0608
9:00 – 18:00, thứ 2 – thứ 6

FACEBOOK

Fanpage
Cung cấp các thông tin mới
nhất về terra và quản trị
nhân sự

YouTube

Kênh YouTube
Cung cấp các video hướng dẫn
sử dụng và thông tin quản trị
nhân sự

Thông tin liên hệ

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

 • +84 28 7102 0608Ext: 101, 102
 • info@vina-payroll.com
 • Tầng 11, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192
  Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn
  Thái Bình, quận 1

Văn phòng Hà Nội

 • +84 28 7102 0608Ext: 201
 • info@vina-payroll.com
 • P. 1206, Tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza
  Hà Nội, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng,
  quận Cầu Giấy