Q&A

Công ty không có công đoàn có cần đóng kinh phí công đoàn không?

2024-03-07

url-copy

Công đoàn là gì?

Khái niệm: Theo Điều 1 Luật Công đoàn 2012 thì công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

He-thong-cong-doan-Viet-Nam-hien-nay

Hệ thống công đoàn Việt Nam hiện nay

Có bắt buộc phải thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp hay không?

Căn cứ Điều 6 Luật Công đoàn 2012 và khoản 1 Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 thì Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, được thành lập ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp, khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Như vậy, không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thành lập công đoàn cơ sở, việc thành lập này dựa trên cơ sở tự nguyện, có đoàn viên tự nguyện gia nhập công đoàn Việt Nam.

Đọc thêm: Công ty cần thành lập công đoàn khi nào? Các vấn đề liên quan đến việc đóng đoàn phí?

Công ty không có công đoàn có cần đóng kinh phí công đoàn không?

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở đều có nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn; mức đóng, căn cứ đóng và phân phối vui lòng tham khảo bảng dưới đây:

Đối tượng

Không phân biệt có tổ chức công đoàn cơ sở hay không

Kinh phí công đoàn (do doanh nghiệp đóng) Mức đóng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
Phân phối Năm 2023:

– Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn.

– Công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 25% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Đối tượng Có tổ chức công đoàn cơ sở Không có tổ chức công đoàn cơ sở
Đoàn phí công đoàn (do đoàn viên tham gia công đoàn đóng) Mức đóng – Người lao động là đoàn viên đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.

– Người lao động không là đoàn viên không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Người lao động không phải đóng đoàn phí công đoàn.
Phân phối Năm 2023:

– Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí.

– Công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Không thu và không phải nộp đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Tham khảo chi tiết các quy định nêu trên tại Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn và Quyết định số 174/QĐ-TLĐ về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII).

Back ButtonTrở về trang Cẩm nang

Tin tức liên quan

Kết nối Facebook terra

Tìm hiểu thêm về terra

HOT LINE

HOTLINE
028 7102 0608
9:00 – 18:00, thứ 2 – thứ 6

FACEBOOK

Fanpage
Cung cấp các thông tin mới
nhất về terra và quản trị
nhân sự

YouTube

Kênh YouTube
Cung cấp các video hướng dẫn
sử dụng và thông tin quản trị
nhân sự

Thông tin liên hệ

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

 • +84 28 7102 0608Ext: 101, 102
 • info@vina-payroll.com
 • Tầng 11, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192
  Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn
  Thái Bình, quận 1

Văn phòng Hà Nội

 • +84 28 7102 0608Ext: 201
 • info@vina-payroll.com
 • P. 1206, Tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza
  Hà Nội, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng,
  quận Cầu Giấy