Table Of Contents

Q&A

Trong kỳ lương, người lao động vừa có thời gian làm việc theo hợp đồng lao động vừa có thời gian làm việc theo hợp đồng thử việc thì thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào?

2024-03-06

url-copy

Theo điểm b, i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012 thì thu nhập từ tiền lương, tiền công:

– Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Đối với cá nhân không cư trú khấu trừ 20%.

– Khấu trừ thuế 10% đối với cá nhân cư trú: 

     + Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động: Tiền dịch vụ quảng cáo, ….

+ Ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên: Hợp đồng thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ,…

Tham khảo chi tiết Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012.

Như vậy có 3 trường hợp tóm lại:

– Nếu bản chất khoản tiền phát sinh từ kỳ lương là chi trả cho thời gian thử việc của NLĐ thì khấu trừ thuế 10%

– Nếu bản chất khoản tiền phát sinh từ kỳ lương là chi trả cho thời gian làm chính thức theo HĐLĐ thì khấu trừ thuế lũy tiến

– Nếu bản chất khoản tiền phát sinh từ kỳ lương vừa có thời gian thử việc vừa có thời gian chính thức thì khấu trừ thuế lũy tiến. 

Có thể tham khảo thêm Công văn 4748/CT-TTHT năm 2018 do cục thuế Hà Nội trả lời về những trường hợp trên.

Từ những căn cứ trên đưa ra ví dụ cụ thể cho từng trường hợp như sau:

* Trường hợp 1:

Công ty TNHH A có kỳ lương tròn tháng (từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày cuối cùng của tháng) và chi trả lương vào ngày cuối cùng của tháng đó. 

Kỳ lương tháng 9 được tính từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 và trả lương vào ngày 30/9

Người lao động A:

– Ký hợp đồng thử việc từ ngày 01/8/2023 đến ngày 15/9/2023

– Ký hợp đồng lao động từ ngày 16/9/2023 đến ngày 15/9/2024 (12 tháng)

Như vậy: 

– Tiền lương từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, thanh toán lương vào ngày 31/8/2023 sẽ khấu trừ thuế theo mức 10% 

– Tiền lương từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023, thanh toán lương vào ngày 30/9/2023 đang là lương 2 giai đoạn có cả thời gian thử việc và chính thức sẽ khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.  

* Trường hợp 2:

Công ty TNHH A có kỳ lương tròn tháng (từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày cuối cùng của tháng) và chi trả lương vào ngày thứ 5 của tháng tiếp theo.

Kỳ lương tháng 9 được tính từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 và trả lương vào ngày 05/10

Người lao động A:

– Ký hợp đồng thử việc từ ngày 01/8/2023 đến ngày 30/9/2023

– Ký hợp đồng lao động từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/9/2024

Như vậy:

– Tiền lương từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, thanh toán lương vào ngày 05/9/2023 là lương trong khoảng thời gian thử việc sẽ khấu trừ thuế theo mức 10%

– Tiền lương từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023, thanh toán lương vào ngày 05/10/2023 mặc dù tại thời điểm chi trả đã có hợp đồng lao động nhưng đây là lương được tính trong khoảng thời gian thử việc nên sẽ khấu trừ thuế theo mức 10%

– Tiền lương từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023, thanh toán lương vào ngày 05/11/2023 là lương trong thời gian là nhân viên chính thức sẽ khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Đọc thêm: 

Quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân khi ký hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động. Trường hợp trong 1 tháng có 2 loại hợp đồng thì thuế được tính như thế nào? 

Back ButtonTrở về trang Cẩm nang

Tin tức liên quan

Kết nối Facebook terra

Tìm hiểu thêm về terra

HOT LINE

HOTLINE
028 7102 0608
9:00 – 18:00, thứ 2 – thứ 6

FACEBOOK

Fanpage
Cung cấp các thông tin mới
nhất về terra và quản trị
nhân sự

YouTube

Kênh YouTube
Cung cấp các video hướng dẫn
sử dụng và thông tin quản trị
nhân sự

Thông tin liên hệ

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

 • +84 28 7102 0608Ext: 101, 102
 • info@vina-payroll.com
 • Tầng 11, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192
  Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn
  Thái Bình, quận 1

Văn phòng Hà Nội

 • +84 28 7102 0608Ext: 201
 • info@vina-payroll.com
 • P. 1206, Tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza
  Hà Nội, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng,
  quận Cầu Giấy