Tin tức

Tất tần tật về chế độ Bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc chăm con ốm

2023-11-28

url-copy

Đau ốm, bệnh tật là điều mà không một ai mong muốn, song đó cũng là những sự kiện bất khả kháng có thể xảy ra. Trên thực tế, có không ít người vì chưa nắm rõ chế độ Bảo hiểm xã hội mà ảnh hưởng đến quyền lợi khi nghỉ việc chăm con ốm. Bài viết sau sẽ giúp giải đáp gọn ghẽ những câu hỏi quan trọng xoay quanh chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc chăm con ốm. 

che-do-bao-hiem-xa-hoi-nghi-viec-cham-con-om

Chế độ Bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc chăm con ốm đóng vai trò quan trọng 

Nghỉ việc trông con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không?

Người lao động nhận được nhiều đặc quyền, cụ thể sẽ quy ra ngày nghỉ phép khi tham gia Bảo hiểm xã hội. Trước hết, người lao động  được hưởng chế độ ốm đau là người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Tiếp đến, điều kiện hưởng chế độ ốm đau rơi vào 3 trường hợp sau:

1. Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

2. Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

3. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong 2 trường hợp nêu trên.

(Theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hiện hành)

Như vậy, khi người lao động nghỉ việc để chăm con ốm (trường hợp con dưới 07 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh) thì sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật.

Người lao động được nghỉ hưởng chế độ chăm con ốm bao nhiêu ngày?

Thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm con ốm và phụ thuộc vào số tuổi của con:

– Con dưới 03 tuổi: Tối đa 20 ngày làm việc

– Con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi: Tối đa 15 ngày làm việc

– Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ được tính như quy định trên.

(Theo Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hiện hành)

Như vậy, cha mẹ được nghỉ đến 20 ngày để chăm con ốm, thời gian nghỉ tối đa mỗi năm tùy thuộc vào số tuổi của con.

nguoi-lao-dong-cham-con-bi-om

Thời gian nghỉ tối đa mỗi năm trong chế độ ốm đau tùy thuộc vào số tuổi của con

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau có phụ thuộc vào thời điểm người lao động tham gia BHXH không?

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

(Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

Như vậy, thời gian hưởng chế độ ốm đau của con không phụ thuộc vào thời điểm người lao động tham gia BHXH. Một số trường hợp được pháp luật quy định:

Trường hợp 1: 

Trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc để chăm con ốm. Thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Bà A đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm đau với thời gian như sau: con thứ nhất bị ốm từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2016, con thứ hai bị ốm từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2016, bà A phải nghỉ việc để chăm sóc 2 con ốm đau. Ngày nghỉ hàng tuần của bà A là ngày Chủ nhật. Thời gian hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày 04 đến ngày 13 tháng 01 năm 2016 là 09 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật).

che-do-bhxh-cham-con-om

Thời gian nghỉ tối đa trong năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội

Trường hợp 2:

Cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm con ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Hai vợ chồng bà B đều đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày nghỉ hàng tuần của vợ chồng bà B là ngày Chủ nhật. Con bà B được 5 tuổi, bị ốm phải điều trị ở bệnh viện thời gian từ ngày 11/01 đến ngày 05/02/2016. Do điều kiện công việc, vợ chồng bà B phải bố trí thay nhau nghỉ chăm sóc con như sau:

– Bà B nghỉ chăm con từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2016 và từ ngày 25/01 đến ngày 05/02/2016;

– Chồng bà B nghỉ chăm con từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2016.

Như vậy, thời gian hưởng chế độ ốm đau của vợ chồng bà B được tính như sau:

+ Đối với bà B: tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 19 ngày, trừ 02 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 17 ngày. Tuy nhiên, do con bà B đã được 5 tuổi nên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa là 15 ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà B được tính hưởng là 15 ngày.

+ Đối với chồng bà B: tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 7 ngày, trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 06 ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của chồng bà B được tính hưởng là 06 ngày.

Trường hợp 3: 

Cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc chăm sóc con ốm đau thì đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Hai vợ chồng chị T đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có con trai 5 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ chồng chị T đều nghỉ việc để chăm sóc con.

Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng chị T đều được giải quyết hưởng chế độ ốm đau với thời gian là 05 ngày.

cha-me-cham-con-om-duoc-huong-che-do-om-dau-theo-bhxh

Cả cha và mẹ cùng được hưởng chế độ khi nghỉ việc chăm con ốm đau

Mức hưởng chế độ khi con ốm đau là bao nhiêu?

Bên cạnh việc quy ra ngày nghỉ phép, người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội cũng được hưởng lương khi nghỉ phép chăm con ốm đau. Cụ thể, mức hưởng chế độ ốm đau được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau = (Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc / 24 ngày) X 75% Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Trong đó: Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

(Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

Hồ sơ để hưởng chế độ nghỉ ốm đau của con là gì?

Hồ sơ để hưởng chế độ ốm đau của con tương ứng với 2 trường hợp:

Trường hợp điều trị nội trú: 

– Bản sao giấy ra viện của con của người lao động dưới 7 tuổi. 

– Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện: nếu chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú.

– Giấy báo tử: nếu người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện)

Trường hợp điều trị ngoại trú: 

– Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính). 

– Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; 

– Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Trường hợp con của người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài: 

Các hồ sơ được nêu theo các trường hợp trên được thay bằng bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

(Theo Mục 1.3 Phần C Quyết định số 777/QĐ-BHXH)

Chế độ Bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con cái và đảm bảo quyền lợi của người lao động. Hãy theo dõi terra để cập nhật thêm các quy định cụ thể của Bảo hiểm xã hội, cũng như những thông tin bổ ích liên quan đến nhân sự và người lao động. Điều này sẽ giúp bạn và gia đình có sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp cần phải nghỉ việc để chăm con ốm đau.

Back Button Trở về trang Tin tức

Từ khóa

Tin tức liên quan

Kết nối Facebook terra

Tìm hiểu thêm về terra

HOT LINE

HOTLINE
028 7102 0608
9:00 – 18:00, thứ 2 – thứ 6

FACEBOOK

Fanpage
Cung cấp các thông tin mới
nhất về terra và quản trị
nhân sự

YouTube

Kênh YouTube
Cung cấp các video hướng dẫn
sử dụng và thông tin quản trị
nhân sự

Thông tin liên hệ

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

 • +84 28 7102 0608Ext: 101, 102
 • info@vina-payroll.com
 • Tầng 11, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192
  Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn
  Thái Bình, quận 1

Văn phòng Hà Nội

 • +84 28 7102 0608Ext: 201
 • info@vina-payroll.com
 • P. 1206, Tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza
  Hà Nội, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng,
  quận Cầu Giấy